Expirian
Expirian - Ние строим вашите мечти!
За компанията
 • Оферта за индустриални и търговски Партньори-потребители на ток
 • Изграждане на БЕЗПЛАТНА 50 000В покривна фотоволтаична централа
 • Партньора-потребител спестява над 30% от общата цената за тока
 • Балансиран дългосрочен договор за производство и изкупуване на ток
 • Изграждане и поддръжка за централата изцяло за наша сметка
 • Инсталацията не компрометира характеристиките на покрива

Телефон: 0879 130 777

Имейл: boris@expirian.net

Експириан ЕООД предлага изграждане на безплатна 50КВ фотоволтаична централа на покрива на сгради с индустриално, търговско и административно предназначение собственост на фирми с месечно потребление на електрически ток надвишаващо 2000лв. За да се изгради централата нашата фирма сключва договор с Партньора-потребител на ток за изкупуване на част от произведената енергия на себестойност. След изграждане и вкарване на централата в експлоатация Партньора-потребител заплаща електроенергията на цена от 14ст/КВч без ДДС. Партньора-потребител няма финансови ангажименти по изграждането, експлоатацията и поддръжката на централата като в същото време получава директна отстъпката в цената на потребявания електрически ток.

Тази оферта е предназначена за индустриални и търговски Партньори-потребители които се нуждаят от намаляване на сметката си за ток. За изграждането на подобен вид система е нужно Партньора-потребител да има минимална консумация на електроенергия от 2000лв/месец и да притежава сграда с плосък покрив от поне 600м2.

Печалбата идва от спестяването от цената на потребявания електрически ток. 50КВ фотоволтаична централа има капацитета да генерира около 67МВ на година дневен електрически ток. Ако приемем че текущата цена за ток която Партньора-потребител заплаща е 19.753ст/КВч без ДДС (19.753ст/КВч без ДДС е текущата цена на тока на регулиран пазар дневна тарифа), а изкупната цена от централата е 14ст/КВч без ДДС, то имаме разлика от 5.753ст/КВч без ДДС. Ако приемем че цялата произведена от централата енергия в размер на 67МВ бъде изкупена от Партньора-потребител, това би довело до реална печалба от 3739.45лв на година.

Партньора-потребител с който сключим договор за изграждане на 50КВ фотоволтаична централа ще има възможност да намали сметката си за консумирана електроенергия с над 30%. Това ще стане защото енергията която фотоволтаичната централа генерира ще бъде директно изкупена на себестойност от Партньора-потребител без да се плащат скъпо струващите такси за пренос, дистрибуция, балансиране на ток.

Фирмата ни предлага лицензиране и изграждане на 50КВ фотоволтаична централа изцяло за наша сметка на плосък покрив предоставен от Партньор-потребител. За целта е нужно да се следва следната процедура:

 • Партньора-потребител предоставя документ доказваш месечната консумация на електроенергия надвишаваща 2000лв и минимална консумация в час пик от 40КВч.
 • Фирмата ни обследва и анализира възможността за инсталация на 50КВ фотоволтаична централа на покрива на сградата собственост на Партньора-потребител. Покрива трябва да е плосък с размер от поне 600м2
 • Сключва се договор с Партньора-потребител за изкупуване на електроенергия на себестойност на цена от 14ст/КВч без ДДС. Договора е дългосрочен, но дава възможност за едностранно му прекратяване от всяка една от страните. Фирмата ни запазва собствеността си върху изградената фотоволтаична централа и в случай на прекратяване деинсталира и прибира централата.
 • Партньора-потребител безвъзмездно отстъпва на фирмата ни право на ползване на покрива на сградата на която ще се инсталира централата, но юридически има възможност да анулира това право на ползване по всяко време.
 • Фирмата ни изкарва нужните документи от общината, енегро дружеството и получава разрешение за строеж на фотоволтаичната централа на покрива на сградата.
 • Фирата ни регистрира собствена партида с енегро дружеството която позволява да произвежда и продава ток.
 • Партньора-потребител изкупува на себестойност предоставения ток от фотоволтаичната централа на цената дефинирана в договора.
 • Произведения от централата ток който не се използва от Партньора-потребител се продава на свободния пазар.
 • Договора може да се прекрати едностранно от всяка страна според описаните в него клаузи.
 • Партньора-потребител няма задължение да изкупи целия ток произведен от централата.

Изграждането на безплатна 50КВ фотоволтаична централа и предлагането на ток на занижена цена не съдържа уловки. Това е взаимоизгоден бизнес от които печели Партньора-потребител и фирмата-оператор. Това става защото цената на електроенергията пада заради липсата на компоненти свързани с преноса и доставката на ток. Партньора-потребител заплаща само консумираната електроенергия на себестойност и намалена цена.

Експириан ЕООД е инвестиционна фирма с дългогодишен опит в управлението на финансови активи. Освен това фирмата е един от големите вносители на фотоволтаични панели и обурудване с които изгражда фотоволтаични централи на своите собсвени имоти – търговски центрове, молове, и индустриални сгради. След задълбочен анализ на пазара на електроенергия в България фирмата ни установи следните закономерности:
Текущата цена на електроенергията в страната има две основни компонента които определят цената на електричеството за бизнес потребителите: цената на електроенергията на свободния пазар и цената на таксите за пренос, зелена енергия, енергийно балансиране и други. Установихме че реалната цена на закупената електроенергията в България е около 35% от крайната цена на доставения електрически ток. С други думи бизнес потребителите заплащат 65% за привилегията да им бъде доставен ток. Целта на Експириан ЕООД е да намали тази скъпо струваща такса наполовина, с което крайната цена на тока да падне с 30% за Партньора-потребител. Това може да стане защото електроенергията ще бъде произведена локално на покрива на сградата на Партньора-потребител и следователно няма да е нужно да се плаща за скъпо струваща доставка на електрически ток.

Текущата цена на електроенергията в страната има две основни компонента които определят цената на електричеството за бизнес потребители: цената на електроенергията на свободния пазар и цената на таксите за пренос, зелена енергия, енергийно балансиране и други. Установихме че реалната цена на закупената електроенергията в България е около 35% от крайната цена на доставения електрически ток. С други думи бизнес потребителите заплащат 65% за привилегията да им бъде доставен ток. Целта на Експириан ЕООД е да намали тази скъпо струваща горница наполовина, с което крайната цена на тока да падне с 30% за Партньора-потребител. Това може да стане защото електроенергията ще бъде произведена локално на покрива на сградата на Партньора-потребител и следователно няма да е нужно да се плаща за скъпо струваща доставка на електрически ток.

Не. Инсталацията на фотоволтаичната централа използва метод които не изисква направата на дупки или отвори на покрива на сградата. С други думи не е възможно компрометиране на хидро или топло изолацията на покрива. Фотоволтаичните панели имат малка собствена тежест и висок коефициент на полезно действие. Тежестта на централата разпределена върху покрива на сградата е около 20кг/м2 което е пренебрежение малка стойност за всеки нормален покрив на индустриална постройка. Малката собствена тежест на централата не може да предизвика деформация или срутване на покрива което допълнително се гарантира с изготвената от инженер-конструктор експертиза която е индивидуална за всеки покрив.

Фотоволтаичната централа е комплексно техническо съоръжение което включва следните компоненти:

 • 1бр. - Growatt 80KW inverter с Wifi интерфейс и облачна структура
 • 125бр. - 400W Si-mono, Half-cell, self-cleaning, 22кг, КПД 19.81%
 • 125бр. - специални бетонни блокчета
 • 42бр. - поцинковани метални релси
 • 1000л.м. - специализиран кабел с ниски загуби

Фотоволтаичната централа има очакван живот от 50 години. Разбира се това значи че тя трябва да се поддържа и управлява според спецификациите зададени от фирмите производители на електронните компоненти. Това става изцяло и за сметка на Експириан ЕООД като Партньора-потребител има единиствено задължение да осигурява физическата сигурност и безопасност на централата.

Партньора-потребител може да изкупи централата от фирмата-оператор според клаузите на подписания договор за експлоатация и изкупуване на електроенергия. В много случай такава покупка е финансово оправдана след тестване на централата и анализ на финансовите параметри и капацитет за производство на ток. Това дава възможност да се избегне риска и несигурността съпътстваща инвестиция в собствена централа.

Всички използвани компоненти имат индустриален CE сертификат за качество. Освен това производителите на компонентите са сертифицирани по ISO:9001 стандарт за контрол на качеството на вътрешните си процеси.
Фирмата ни използва най-модерни фотоволтаични панели от тип: PV panel 400W Si-mono, Half-cell, self-cleaning, PERC. Това са PV панели от най-модерен вид на пазара които имат ненадминат 19.81% коефициент на полезно действие. За гарантиране на надежността на производство на ток, ние използваме Growatt 80KW inverter с Wifi интерфейс и връзка с онлайн облачна база от данни. Growatt инвертора има 99.01% коефициент на полезно действие и директно се връзва към трифазната мрежа на енергийния оператор. Доставката, инсталацията, поддръжката и подмяната на всички компоненти е отговорност на Експириан ЕООД.

За да бъде инсталирана 50 000В фотоволтаична централа се изисква покрива на който се инсталира да е плосък с южно изложение. Изисква се свободна площ от поне 600м2 и сухо помещение в което да се инсталира инвертора.
Нужно да има възможност zа прекарване на силов кабел до помещението в което се намира инвертора за да се подвърже към трифазната мрежа на енергийния оператор. Ако покрива не отговаря на тези изисквания няма да можем да изградим такава централа върху него. Алтернативно такава централа може да се разположи на прилежащи към сградата терени.

Ако отговорите на горните въпроси не са дали ясно описание на възможността за сключване на договор между потенциалния Партньор-потребител и Експириан ЕООД, моля обадете се на телефон: 0879 130 777 и ние ще отговорим на всички допълнителни въпроси които Ви вълнуват.Моля, изпратете Вашето запитване на e-mail info@expirian.net.
За повече информация: +359 (52) 602 505

logo

Copyright Експириан ЕООД © 2019