FAIL (the browser should render some flash content, not this).


english  български


Експириан ЕООД предлага
следните услуги:


 • Строителни услуги -
  висококачествени, бързи и бюджетно ориентирани.

   
 • Имоти и строителство - инвестиционно партньорство, всички
  строителни етапи.


 • Строителство срещу компенсация с част от построената сграда.

 


 

Строителни Материали

Ипотечни кредити - 25% годишна лихва

Без доказване на доход. Лошо ЦКР – няма проблем.

Ниски месечни вноски. Плащаш само лихва.

Кредитен Калкулатор:

Размер на кредита:
Въведете само цифри
лв.
Месечна вноска:
лв.
Остатъчна годишна вноска:
лв.
Окончателна погасителна вноска:
лв.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля комуникирайте с Борис Беков на тел. 0899/655 971 или емайл: bbekov@expirian.net

Експириан ЕООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/такси от 25% на годишна основа. Кредита изисква изплащане само на лихва/такси в размер на 25% на годишна основа като главницата се дължи в края на периода, но главницата може да бъде напълно или частично изплатена и във всеки един момент след получаване на кредита без наказателни лихви/такси след първите 12 месеца.

Кредита е дългосрочен (10 годишен) като може да се предоговори след изтичането на този период. Кредита изисква ипотека върху имот или право на строеж както и запис на заповед подписана от кредитополучателя. Кредита се отпуска срещу имотно обезпечение.

Предлагаме следните основни модела за кредитиране:

 • Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити.
 • Изплащане на високо-лихвени кредити.
 • Ако кредитополучателя има недвижима собственост може да ипотекира тази собственост за да вземе кредит който да бъде ползван за начална вноска за закупуване на имот или по друго предназначение.

Експириан ЕООД предлага еднократна комисионна от 0,5% до 3% върху главницата на посредниците съдействали за отпускане на такъв вид кредит.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля комуникирайте с Борис Беков на тел. 0899/655 971 или емайл: bbekov@expirian.net

Отпусканите кредити са за период от 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/таксите варират:

Кредит до 20 000лв - 36% лихва/такси на годишна основа
Кредит над 20 000лв – 25% лихва/такси на годишна основа

Кредита може да бъде погасен без такса за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 5% допълнителна такса върху главницата.

Клиента избира какъв кредит може да ползва. Има три вида кредити:

1. Кредит където месечната вноска включва само лихви/такси БЕЗ главница. При този кредит първите 11 месечни вноски са доста ниски , следвани от една окончателна годишна вноска. (Пример за 20 000лв – 11 месечни вноски по 200лв. и една окончателна годишна от 2800лв.) Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.

2. Кредит където месечната вноска включва само лихви/такси БЕЗ главница. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. (Пример за 20 000лв – месечна вноска от 416.66лв)

3. Кредит където месечната вноска включва лихви/такси И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи.

 

Експипиан ЕООД не е вписан в регистъра на финансовите институции воден от БНБ, но отговаря на всички законови изисквания за фирми отпускащи ипотечни кредити при определени законови ограничения.
Експииан ЕООД е регистирано като Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 

pdfОбщи условия на договор за заем

pdfСтандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля комуникирайте с Борис Беков на тел. 0899/655 971 или емайл: bbekov@expirian.net

logo

Copyright Експириан ЕООД © 2008